Sightseeing

PLACESDISTANCE
Jaigad Fort,Boat cruise,& Shri Karhateshwar Mandir,Jaigad20 KMS
Lakshmi Keshav Mandir, Kolisare15 KMS
Kavi Keshavsut Smarak , Malgund3 KMS
Omkareshwar / Musaladevi mandir, Malgund3 KMS
Prachin Konkan1 KMS
Swami Swaroopanand Ashram, Pawas45 KMS
Lord Shiva cave temple & waterfall, Marleshwar75 KMS
Shivsrushti & Swami Samarth math, Derwan75 KMS
Guhagar, Hedvi, Velneshwar75 KMS
Aare-Ware Beach15 KMS
RATNAGIRI,25 KMS
Thiba Palace, Lokmanya Tilak Smarak, Patit Pawan Mandir, Swatantryaveer Savarakar Smarak, Ratnadurga Fort, Aquarium, Bhatye Beach

Hedvi - 75Kms.

Kavi Keshavsut Smarak , Malgund - 3Kms

Aare-Ware Beach - 15 Kms.

Shivsrushti & Swami Samarth math, Derwan - 75 Kms.

Prachin Konkan - 1 Kms